Μια νέα συμφωνία μεταξύ EsraaNet και OPTFOCUS για την ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού Δικτύου Στην αγορά της Τυνησίας

- Mar 01, 2017-

OPTFOCUS TECHNOLOGY CO., LTD θεσπίσει μακροπρόθεσμη επιχειρηματική σχέση με ESRAANET στην Τυνησία.

OPTFOCUS θα είναι σταθερό και αξιόπιστο προμηθευτή οπτικών ινών σας στην Κίνα.

Επίσημη ιστοσελίδα: www.optic-solutions.com

Optfocus Technology Company

Ένα ζευγάρι:Τι είναι ένα βιομηχανικό Ethernet; Επόμενη:Όχι