Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δρομολογητή 5g

- Sep 19, 2019-

Ο κύριος λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασύρματες συσκευές στη ζώνη των 2,4 GHz. Παρόλο που υπάρχουν περίπου 11 κανάλια στη ζώνη των 2,4 GHz, με τη δημοτικότητα διαφόρων συσκευών πληροφορικής, όπως το iPad, το κινητό τηλέφωνο, το PC, η κονσόλα παιχνιδιών κ.ο.κ., η αξία των πολλαπλών συσκευών μειώνεται σοβαρά όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα χρόνος. Δεύτερον, ο φούρνος μικροκυμάτων, το Bluetooth και το ασύρματο ποντίκι χρησιμοποιούν επίσης ζώνη 2,4 GHz, η οποία θα παρεμβαίνει σε άλλες συσκευές σύνδεσης.

image

Δεδομένου ότι ο αρχικός δρόμος είναι υπερβολικά συμφορημένος, θα δημιουργηθεί ένας νέος δρόμος για την επίλυση του προβλήματος της συμφόρησης, που είναι ο κύριος λόγος για την εμφάνιση ζώνης 5GHz. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές συσκευές που λειτουργούν στη ζώνη των 5GHz και το κανάλι 5GHz είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο από το κανάλι των 2,4 GHz, έτσι ώστε να μπορεί να λύσει καλά το πρόβλημα της συμφόρησης. Επιπλέον, ο δρομολογητής 5g έχει τα πλεονεκτήματα της γρήγορης ταχύτητας μετάδοσης και των καλών αντι-παρεμβολών.


Ελλείψεις δρομολογητή 5g


Πρώτον, ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει 5GHz, αλλά το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet δεν υποστηρίζουν απαραίτητα σύνδεση ζώνης 5GHz. Το δεύτερο είναι ότι η διείσδυση είναι ελαφρώς φτωχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο χειρότερη είναι η διείσδυση και η ικανότητα διείσδυσης τοίχων είναι 2,4 GHz χειρότερη από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Η αντικατάσταση της κεραίας μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι τρέχοντες δρομολογητές διπλής ζώνης υποστηρίζουν ως επί το πλείστον 2,4 GHz και 5 GHz ταυτόχρονα, έτσι ακόμα και αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει σήμα 5 GHz ή 5 GHz δεν είναι καλό, μπορεί να συνδεθεί με 2,4 GHz.


Ένα ζευγάρι:Τι κινητό τηλέφωνο υποστηρίζεται από δρομολογητή 5G Επόμενη:Οι διακόπτες βιομηχανικού επιπέδου είναι ασφαλείς στη χρήση