Πώς να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα μέσων οπτικών ινών στο δίκτυό σας;

- Jun 21, 2019-

Οι μετατροπείς μέσων οπτικών ινών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα σημερινά δίκτυα πολλαπλών πρωτοκόλλων και μικτών μέσων. Οι μετατροπείς μέσων οπτικών ινών παρέχουν τη δυνατότητα ευελιξίας για το σχεδιασμό του δικτύου σας, καθιστώντας το δίκτυό σας συμβατό με χαλκό και ίνες. Έτσι, οι λύσεις του μετατροπέα μέσων ίνας είναι σημαντικά πιο οικονομικές.

 

1.Δύο τύποι θύρες μετατροπέα μέσων ίνας

Ένας μετατροπέας μέσων ίνας χρησιμοποιείται για να επεκτείνει την καλωδίωση UTP ethernet χαλκού σε αποστάσεις πέραν των 100m max για UTP, μετατρέποντας τα σήματα σε καλωδίωση οπτικών ινών. Οι μετατροπείς μέσων έχουν δύο τύπους θυρών. Ένας για χαλκό και ο άλλος για ίνες. Όσον αφορά τις θύρες ινών, υπάρχουν δύο τύποι. Ένα για οπτικούς πομποδέκτες (SFP, XFP, κλπ), το άλλο για καλώδια οπτικών ινών (SC, ST, κλπ). Οι θύρες χαλκού είναι σχεδιασμένες για RJ45.

 

2. Πώς να χρησιμοποιήσετε μετατροπέα μέσων ίνας στο δίκτυό σας;

Δεδομένου ότι ο μετατροπέας μέσων ίνας χρησιμοποιείται για την μετατροπή ινών μεταξύ χαλκού, σε μια σκηνή εφαρμογών μετατροπέα μέσων ίνας, συνήθως χρησιμοποιούμε μετατροπέα μέσων ίνας για τη σύνδεση μιας συσκευής χαλκού και μιας συσκευής ινών. Όπως δείχνει το παρακάτω σκίτσο.


working

 

3.Επεξεργαστές μετατροπέων μέσων ινών 3.ETU-link

Προμηθεύουμε διάφορους μετατροπείς μέσων ίνας, συμπεριλαμβανομένων μονής και πολλαπλών οπτικών ινών, για ethernet, fast ethernet, gigabit και 10G ethernet.

Ένα ζευγάρι:Τέσσερα πλεονεκτήματα του διακόπτη POE OPTFOCUS Επόμενη:Χαρακτηριστικά του πομποδέκτη οπτικών ινών