Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της βιομηχανικής Ethernet επηρεάζονται άμεσα από την ποιότητα του καλωδίου

- Jul 12, 2017-

Τα πλεονεκτήματα του βιομηχανικού Ethernet επηρεάζονται άμεσα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καλωδίου. Εκτός από τις υψηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), τα βιομηχανικά περιβάλλοντα συχνά επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, τη σκόνη, την υγρασία και άλλους παράγοντες που δεν είναι συνήθεις στο περιβάλλον γραφείου ή στο σπίτι.

Διαφορετικά καλώδια για διαφορετικά δίκτυα, θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγκη να επιλέξουν το δικό τους περιβάλλον για το καλώδιο, όπως 10MB του δικτύου, η βιομηχανική Ethernet επιλογή των πέντε τύπων καλωδίων μπορεί να είναι, και 100MB δίκτυο με 5e τάξη είναι πιο κατάλληλο. Κατηγορία 6 καλώδιο μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή των 55 μέτρων 10GB δίκτυο, 100 μέτρα στο πλαίσιο του δικτύου 1GB. Αν θέλετε να φτάσετε στην περιοχή των 100 μέτρων 10GB, τότε η κατηγορία 6e είναι πιο κατάλληλη.

Σύμφωνα με το πρότυπο ANSI / TIA-1005, γνωρίζουμε ότι το καλώδιο της κατηγορίας 6 ή το καλύτερο καλώδιο μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις υποδοχής ή σύνδεσης εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον. Επιπλέον, η επίδραση των παρεμβολών και του εξωτερικού θορύβου EMI, του καλωδίου της κατηγορίας 6 σε σύγκριση με το καλώδιο κατηγορίας 5 και το καλώδιο 5e είναι πολύ ισχυρότερη. Λόγω του σκληρού βιομηχανικού περιβάλλοντος, βιομηχανικού Ethernet, ο σχεδιασμός βιομηχανικών καλωδίων Ethernet πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει τη φυσική διάβρωση του καλωδίου στο περιβάλλον περιβάλλον. Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου, το βιομηχανικό Ethernet βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή RJ45 και η πρίζα είναι στο κατάλληλο επίπεδο. Η πιο αποτελεσματική χρήση είναι η χρήση υποδοχής καλωδίωσης μεγάλων αποστάσεων. Κατά την καλωδίωση για μικρές αποστάσεις, χρησιμοποιήστε ένα προετοιμασμένο καλώδιο patch και εγκαταστήστε το βύσμα από το εργοστάσιο.


Ένα ζευγάρι:Ρύθμιση εναλλαγής ινών και αρχή λειτουργίας Επόμενη:Μια μεγάλη σύνοψη των τύπων διακόπτη οπτικών ινών